عربیکا سوماترا

500 تومان

  • رُست: مدیوم
  • طعم ها: شکلاتی، خاکی، نت های چوبی، تند
  • رایحه: کمی خاکی
  • بادی: شربتی،قوی
  • اسیدیته: کم
  • *وزن

    *درجه آسیاب